Kenmerken autisme - Autisme Antwerpen

Title
Ga naar de inhoud
Kenmerken van autisme

Men zegt wel eens autisme heeft vele gezichten, ondanks deze diversiteit binnen het autisme delen alle kinderen en jongeren met het Autismespectrumstoornis 3 verschillende moeilijkheden en stoornissen, hierdoor verwerken zij informatie op een andere manier ;

Stoornis in de sociale interactie, vooral inzake wederkerigheid
 
  • kennis en vaardigheden om sociaal contact te hebben ontbreekt
  • onvoorspelbaarheid is een beperking in het sociaal contact

Stoornis in de verbale en non-verbale communicatie
 
  • taal en spraakproblemen (praten pas rond de leeftijd van 3-4 jaar)
  • moeilijkheden in interactie met anderen (blikrichting, kijkrichting, gelaatsuitdrukkingen)
  • grote woordenschat
  • betekenis achter woorden herkennen is moeilijk

Stoornis in de verbeelding
 
  • weinig fantasiespel
  • indrukwekkend fotografisch geheugen
 
 
Een gevolg hiervan is dat zij stroef denken en handelen ;
 
• Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid in het dagelijkse leven.
 
• Moeilijkheden met veranderingen. Een stoel verzetten kan aanleiding geven tot gedragsverandering.
 
• Het kan overgevoelig (hoog sensitief) of onder gevoelig (laag sensitief) zijn aan prikkels zoals geluid, geuren of aanrakingen.
 
• Het letterlijk nemen van woorden, gezegden.
 
• Moeilijkheden om emoties van anderen te begrijpen.
 
• Soms stereotiepe bewegingen
 
• Speciale interesses. Zo kan men alles weten over een bepaald onderwerp
 
• Kunnen soms heel agressief reageren wanneer er te veel of te weinig prikkels zijn, wanneer men iets wil en de omgeving dit niet erkent of herkent.
 
• Kunnen sterk zijn in puzzels waardoor ze meestal zwak zijn in taal, of net omgekeerd.

zware of lichte vorm ASS?

Er wordt wel eens gevraagd of je kind een zware of lichte vorm heeft. Geen enkele persoon met ASS heeft een zware of lichte vorm want je kan dit niet meten. Elke persoon met ASS heeft momenten waarin het autisme zich heel erg uit en andere momenten dat dit voor de omgeving haalbaar is. Maar dat betekend niet dat dit voor de persoon in kwestie ook "te doen" is. Om een duidelijk voorbeeld te geven kan je best iemand met een depressie nemen. Wanneer je een depressie hebt die al jaren aansleept heb je goede en minder goede dagen. De goede dagen dat je gewoon gaat werken, meedoet aan het sociale leven. En de minder goede dagen dat je geen zin hebt om uit je bed te gaan en liefst van al niemand wil zien.
 
Een kind dat introvert is heeft geen mildere vorm van ASS dan een kind dat extravert is. Het betekend niet dat de extraverte direct laat merken wat moeilijk gaat voor hem dat dit zoveel moeilijker is voor de omgeving. Het is qua gedrag moeilijk maar je weet ook vrij snel wat het "probleem" is waardoor je er iets kan aandoen. Ook kinderen die introvert zijn en meegaan met de vraag van de maatschappij kunnen dit moeilijk verwerken. Dit uit zich dan vooral in de dichte omgeving/context waarin hij/zij zich zeer veilig voelt. Het kan dan o.a. gaan over storingen in het lichamelijk stelsel (hoofdpijn, buikpijn, overgevoelig aan geluid en licht, ...).


Terug naar de inhoud