Kenmerken autisme - Autisme Antwerpen

Title
Ga naar de inhoud

Kenmerken autisme

Autisme?
Kenmerken van autisme

Men zegt wel eens autisme heeft vele gezichten, ondanks deze diversiteit binnen het autisme delen alle kinderen en jongeren met het Autismespectrumstoornis 3 verschillende moeilijkheden en stoornissen, hierdoor verwerken zij informatie op een andere manier ;

Stoornis in de sociale interactie, vooral inzake wederkerigheid
 
  • Kennis en vaardigheden om sociaal contact te hebben ontbreekt
  • Onvoorspelbaarheid is een beperking in het sociaal contact

vb: "mijn dochter is nu 16 jaar en heeft het moeilijk met onvoorspelbaar naar vriendinnen te gaan. Wanneer haar vriendinnen haar overlaatst uitnodigde voor een sleepover wilde ze graag weten hoeveel meisjes er kwamen, wat ze gingen eten en wat de plannen waren die avond (spelletje? film? ...). Toen ze hierop maar geen duidelijk antwoord kreeg heeft ze vriendelijk bedankt voor het feestje en is ze niet gegaan."

Stoornis in de verbale en non-verbale communicatie
 
  • Taal en spraakproblemen (praten pas rond de leeftijd van 3-4 jaar)
  • Moeilijkheden in interactie met anderen (blikrichting, kijkrichting, gelaatsuitdrukkingen)
  • Grote woordenschat
  • Betekenis achter woorden herkennen is moeilijk

vb: " toen onze zoon 2.5 jaar was en naar school ging praatte hij nog steeds niet. Hij wees steeds alles aan en uitte zijn gevoelens en zijn nood aan iets door boos te zijn. Uiteraard konden wij als ouders niet altijd weten wat hij wilde of nodig had, laat staan hoe hij zich voelde. In het buitengewoon kleuteronderwijs werden we geschoold in SMOG gebarentaal. De logopediste vertelde ons toen dat hij mogelijks pas zou praten als hij het gevoel had voldoende woorden te kennen. Een dik half jaar later praatte hij dan plots toch. Maar hij sprak wel in woorden en zinnen die door volwassenen gebruikt werd."

vb: "onze zoon (was toen 17jaar) had afgesproken met een vriend dat hij in het weekend zou komen om samen naar de sportwedstrijd te gaan. Alles was afgesproken maar plots kwam hij thuis met de melding dat zijn vriend mogelijks niet zou komen slapen. Hij vertelde dat hij als grap had gezegd bij wat geplaag "pas op of ik heb geen bed als je komt". Waarop zijn vriend antwoordde "geen probleem dan kom ik niet". Uiteraard was dit als antwoord op zijn eigen grapje/geplaag maar de woorden van zijn vriend kwamen zo niet binnen en hij interpreteerde dat hij mogelijks niet zou komen. Twijfel alom waardoor de mama even is moeten tussenkomen in de vertaling."

Stoornis in de verbeelding
 
  • Weinig fantasiespel
  • Indrukwekkend fotografisch geheugen

vb: " Onze jongens wilden graag lego om mee te spelen. Uiteraard wij als ouders denken dan dat ze hiermee spelen. Niets is minder waar.Voor hen is het spel om dit in elkaar te steken. Nadien kunnen ze dit niet meer gebruiken omdat het te moeilijk is om hun fantasie te gebruiken. Waar ze wel mee speelden was met de auto's en de trein. Dit laatste konden ze opzetten en laten rijden zonder hier zelf iets mee te doen. Het spel zat dan in het kijken naar een rijdende trein."

vb: " Enkele jaren geleden was mijn zoontje gek van alle auto's die je maar kon vinden. alleen spelen is geen optie. Zijn spel was het zetten van de auto's op één rij. Ik heb meermaals de kattenpaal terug gevonden met een hoop auto's in."

vb: " Het gebeurt vaak dat we aan tafel praten over mijn overleden grootouders. De kinderen hadden hier een zeer goede band mee en waren hun grootste schatten. De jongste was 3.5 jaar toen mijn bomma overleed. Je zou denken dat dit wel heel jong is om nog iets te weten van de ervaringen bij haar. Toch horen we vaak aan tafel dingen die gebeurd zijn wanneer hij bij hen was. Hij kan dan tot in detail dingen vertellen, waarvan ik weet dat dit inderdaad gebeurd is maar dat ook wel ver in mijn geheugen zit of nooit over heb gesproken."

Een gevolg hiervan is dat zij stroef denken en handelen ;
 
• Behoefte aan structuur en voorspelbaarheid in het dagelijkse leven.

vb: "Niet elk kind heeft nood aan structuur of voorspelbaarheid, het kan ook zijn dat dit op jonge leeftijd wel nodig is en hoe ouder ze worden dit niet meer het geval is. Wanneer ik als ouder vroeger naar de winkel wilde gaan dan moest ik dit lang op voorhand vertellen of via pictogrammen vertellen. Nu is hij 12 jaar en doe ik dit niet meer zo vaak. Het gebeurt wel dat ik zeg dat we naar de winkel gaan maar verder is er geen verklaring meer nodig. Toch is dit anders wanneer we naar kledingwinkels gaan. Dit duurt meestal langer en is dus te veel om te verwerken. Hier moet ik dan duidelijk vermelden naar welke winkels we gaan en hoe lang we maximum daar zouden blijven. Wanneer dit niet altijd lukt dan zie je een zenuwachtig kind dat zich moeilijk kan bedwingen om niet boos te worden. Bij de andere zoon is dit nooit een probleem geweest. Hij heeft die nood nooit gehad."
 
• Moeilijkheden met veranderingen. Een stoel verzetten kan aanleiding geven tot gedragsverandering.

vb: "Toen onze zoon 3 jaar was en in de kleuterschool zat dan had hij een zeer lieve oudere juf. Toch was het een juf die niets kende van autisme of hoe je kinderen met een zorgnood moest opvangen in de klas. Het gebeurde vaak dat ons zoontje toen naar de klas kwam en de klas veranderd was. Op een dag kwam hij thuis na school en vertelde hij buikpijn had en heel erg ziek was. Hij maakte zich toen ook echt ziek waardoor ik niet direct in de gaten had dat er iets anders aan de hand was. Toen hij een dag later na de schoolbel niet meer klaagde van buikpijn en gewoon vrolijk speelde thuis besliste ik dat hij een dag later terug naar school zou kunnen gaan. Toen ik hem dat vertelde zei hij dat hij niet meer naar school ging gaan. Toen ben ik beginnen navragen wat er aan de hand was. Hij vertelde toen dat in de klas zijn stoeltje (ook de andere stoelen) niet meer aan de linkerkant van de klas stond maar aan de rechterkant. En hij vond dat niet fijn. Ik heb toen nadien de klasjuf aangesproken maar helaas de juf had geen oren naar dit probleem en concludeerde dat zij het recht had om de klas te herinrichten."
 
• Het kan overgevoelig (hoog sensitief) of onder gevoelig (laag sensitief) zijn aan prikkels zoals geluid, geuren of aanrakingen.

vb: " Zoontje was 7 jaar toen hij nog steeds niet "droog" was op school. Op dat moment kwamen er ook nog stoelgang problemen bij. We zaten al met onze handen in het haar en ook toen wisten we niet hoe dit kwam. Net in die periode dat hij stoelgang problemen had waren er werken aan de afvoerleiding van het toilet aan de bovenverdieping in het appartementsgebouw. Hierdoor lagen ook in onze badkamer de leidingen zichtbaar en was er geen bekasting rond. Pas een dikke maand nadien begrepen we waarom hij niet naar het toilet ging. Het geluid wanneer iemand water spoelde stoorde hem om naar het toilet te kunnen gaan. Hierdoor besloten we om een kinderpotje in de living te zetten hem daar op te laten gaan. Helaas het kwaad was al geschied en stoelgangproblemen waren gestart. Nu 10 jaar later merken we nog steeds dat hij overgevoelig is aan geluid. Wanneer zijn broer lawaai maakt aan tafel zet hij zijn handen aan zijn oren om dit niet te horen. En toch kan hij wel tegen lawaai als hij dit zelf veroorzaakt door vb muziek op te zetten. Wanneer hij stress heeft dan gebruikt hij een geurtje die hij ooit van een zorgjuf gekregen heeft om te kalmeren. Je ziet bij hem ook zeer snel wanneer stress hem inhaalt, vaak ervaart hij dan een migraine aanval.
 
• Het letterlijk nemen van woorden, gezegden.
 
• Moeilijkheden om emoties van anderen te begrijpen.
 
• Soms stereotiepe bewegingen
 
• Speciale interesses. Zo kan men alles weten over een bepaald onderwerp

vb: "Sinds hij klein is is hij heel erg geinteresseerd in alles wat wetenschap is. In plaats van lezen in de gewone leesboekjes om te leren lezen nam hij een wetenschapsboek en ging hij zich daarin verdiepen. De laatste jaren is hij zeer sterk geïnteresseerd in auto's waaronder de chiquere auto's. Hij kan ondertussen alles vertellen van Mclaren auto's. Ook wanneer hij voor school een taak moet maken rond de geschiedenis dan kan hij zich ook daarin heel erg verdiepen en alles te weten zien te komen. Zo kon hij als enige van zijn klas vertellen dat in de tijd van de Romeinen de gebouwen ronde bogen hadden. Het heeft zo zijn voordelen om alles te willen weten."
 
• Kunnen soms heel agressief reageren wanneer er te veel of te weinig prikkels zijn, wanneer men iets wil en de omgeving dit niet erkent of herkent.
 
• Kunnen sterk zijn in puzzels waardoor ze meestal zwak zijn in taal, of net omgekeerd.

vb: " Op 4 jarige leeftijd was mijn zoontje in de klas puzzelkampioen geworden. Hij legde telkens weer meerdere stuks en om het zichzelf moeilijk te maken deed hij het vaak zonder voorbeeld. Onze andere zoon is sinds zijn 10 jaar heel erg geiïnteresseerd in schaken. Hij voelt hierbij rust en is hier ook zeer sterk in."Je ziet het niet EN zware of lichte vorm van autisme?

In het verleden hebben veel van de ouders, die een kind of jongere met de diagnose heeft, te horen gekregen "je ziet toch niet dat hij/zij autisme heeft?" of "het is dan toch wel een lichte vorm van autisme?".
Het is niet altijd gemakkelijk om als ouders dit uit te leggen. Want wanneer zie je autisme? Dat kan zijn door te fladderen of een stereotiep spel (alles op een rijtje). Nee, dit is niet bij iedereen het geval.
Veelal zie je het autisme niet omdat je het niet altijd herkent of omdat kinderen en jongeren bepaalde gedragingen gekopieerd hebben van mensen in hun omgeving.

En wat met de vraag of dat het toch wel een lichte vorm is?
Geen enkele persoon met ASS heeft een zware of lichte vorm want je kan dit niet meten. Elke persoon met ASS heeft momenten waarin het autisme zich heel erg uit en andere momenten dat dit voor de omgeving haalbaar is. Maar dat betekend niet dat dit voor de persoon in kwestie ook "te doen" is.
Een kind dat introvert is heeft geen mildere vorm van ASS dan een kind dat extravert is. Het betekend niet omdat de extraverte direct laat merken wat moeilijk gaat voor hem dat dit zoveel moeilijker is voor de omgeving. Het is qua gedrag soms niet fijn of gewenst maar je weet ook vrij snel wat er aan de hand is. Zo kan er snel ondersteuning geboden worden op het gebied waar men moeilijkheden ondervind.  
Ook kinderen die introvert zijn en meegaan met de vraag wat de maatschappij van hen verwacht hebben moeilijkheden om dit te verwerken. Dit uit zich dan vooral in de dichte omgeving/context waarin hij/zij zich zeer veilig voelt. Dit kan dan een effect hebben op het lichaam (hoofdpijn, buikpijn, overgevoelig aan geluid en licht, ...).

Terug naar de inhoud