Missie en Visie - Autisme Antwerpen

Title
Ga naar de inhoud

Missie en Visie

Wie zijn wij
Missie

Autisme Antwerpen is een vereniging opgestart door mensen met ervaringen en interesse in autismespectrumstoornissen. Wij zijn beschikbaar voor ouders, familieleden van kinderen en jongeren met de diagnose autisme met een normale begaafdheid.
 
Wij organiseren activiteiten die toegankelijk zijn voor iedereen zowel met als zonder ervaring in het autismespectrum en waarbij rust en begrip een belangrijk aspect is. Het is belangrijk dat mensen na een activiteit met een goed gevoel weer naar huis gaan en energie hebben opgedaan om verder te doen zoals ze bezig zijn en/of met nieuwe tips aan de slag kunnen gaan. Wij organiseren activiteiten met inspraak van onze bezoekers en vrijwilligers waardoor er een verscheidenheid van activiteiten aan bod komt.

Om iedereen in de provincie Antwerpen de kans te bieden een activiteit dicht bij huis mee te maken organiseren we activiteiten op verschillende plekken in de provincie indien dit praktisch mogelijk is.

Visie

Autisme Antwerpen is begonnen als een kleinschalige vereniging uitsluitend gericht op praatgroepen in de provincie Antwerpen.
Sinds het ontstaan in 2013 zijn de activiteiten verder uitgebreid en worden we aanzien als een belangrijk aspect in de hulpverlening bij autismespectrum stoornis. In de toekomst willen we dan ook verder uitbreiden in activiteiten waardoor we een groter publiek kunnen aantrekken. Het is voor ons belangrijk dat autisme begrepen wordt in de maatschappij waardoor men niet alleen de negatieve kanten ziet maar ook de sterke kanten van één ieder met autisme.

Het is voor ons ook belangrijk dat de omgeving tips en tricks bekomt om beter om te gaan met de dagdagelijkse omgang met autisme. We willen een open houding met beroepskrachten (leerkrachten, hulpverlening, ... ) waarbij men kan doorverwijzen tijdens of op het einde van een hulpverlening naar onze vereniging waarbij we een stukje een hulp kunnen bieden in de aanvaarding van de diagnose bij de omgeving.
 
We willen zelf ook een doorverwijzing kunnen doen naar gepaste hulpverlening waarbij ook de beroepskrachten via een open en eerlijke houding hun activiteiten aan ons meedeelt in de vorm van een email, folder of website waardoor de doorverwijzing sneller en accuraat kan gebeuren.
 
Het is dan ook belangrijk dat we ons voorstellen bij de hulpverlening in de provincie Antwerpen waardoor ze onze vereniging beter leren kennen en deze doorverwijzing sneller kunnen opstarten.

Autisme Antwerpen wil in de toekomst meer vrijwilligers aantrekken om onze activiteiten te verbreden en indien mogelijk te versterken in onze provincie. We zetten daarom ook in om onze vereniging meer bekendheid te bieden op sociale media, website voor vrijwilligers en scholen met betrekking tot studierichtingen waarbij autisme een onderdeel van is.
 
Terug naar de inhoud