Wat is autisme? - Autisme Antwerpen

Title
Ga naar de inhoud

Wat is autisme?

Autisme?
Wat is autisme?

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis, een stoornis waarbij men indringende gevolgen ervaart op de ontwikkelingsgebieden, zoals sociale ontwikkeling, taalontwikkeling, spelontwikkeling. Autisme heeft een typische manier van waarnemen en denken en is het gevolg van een afwijkende werking van de hersenen.

Omdat het landschap van autisme heel uiteenlopend is zijn er in de wetenschap 5 verschillende classificaties te onderscheiden :

Autistische stoornis, meest kenmerkende stoornis
 
Syndroom van Asperger, In de eerste 3 levensjaren is zijn er geen moeilijkheden op taal en cognitief gebied
 
Syndroom van RETT, stoornissen die gepaard gaan met een verstandelijke beperking
 
PDD-NOS, in de latere kinderjaren ontwikkelen er ernstige tekorten in de sociale omgang met communicatieve afwijkingen, stereotiepe interesses, gedragingen en activiteiten.
 
Syndroom van heller, ontwikkelen zich in de eerste 2 jaar van hun leven normaal maar gaan voor hun 10de levensjaar hun geleerde vaardigheden (taal, sociaal gedrag, communicatie, motoriek) vergeten, ze ontwikkelen ook stereotiepe bewegingen.

Tijdens enkele studies van Lorna Wing stelde zij vast dat de ontwikkeling van een kind verschillende wendingen kan geven in de classificaties. Hierdoor kan men in de jonge jaren het syndroom van asperger hebben en nadien zich ontwikkelen tot de autistische stoornis. Omdat deze classificaties geen invloed hebben maar wel het kind of volwassene met zijn persoonlijke kenmerken centraal staat in de begeleiding, heeft zij de overlappende term AUTISMESPECTRUM geïntroduceerd.
Terug naar de inhoud